Privacy en cookies

Privacy & cookie statement

WRS Finance B.V. biedt de website https://voormeerinzicht.nl (hierna: Voor meer inzicht) aan. WRS Finance B.V. hecht veel belang aan uw privacy tijdens uw bezoek aan de website. Daarom gaat WRS Finance B.V. zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens die worden verwerkt, zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en tijdens opslag en verwerking in voldoende mate worden beveiligd. WRS Finance B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de websites van WRS Finance B.V. (www.wrsfinance.nl en www.voormeerinzicht.nl). WRS Finance B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op de websites van WRS Finance B.V. worden genoemd of waarnaar gelinkt wordt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor meer inzicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken (voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer)
  • Gegevens over uw onderneming of de onderneming waar u werkzaam bent (bedrijfsnaam, bedrijfslocatie, branche, functie en bedrijfsgrootte)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor meer inzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden om modellen op te slaan bij de online tools.
  • U de mogelijkheid te bieden om van de Voor meer inzicht modellen gebruik te maken. 
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor meer inzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als een account meer dan een jaar niet is gebruikt zal dit account met alle bijbehorende gegevens worden verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor meer inzicht deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor meer inzicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

WRS Finance B.V. neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor meer inzicht maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor je gebruiksgemak. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Cookies kunnen worden verdeeld in een drietal categorieën: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voor meer inzicht maakt op uitsluitend gebruik van Functionele en Analytische Cookies. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die binnen deze site in gebruik zijn.

  • Voor meer inzicht maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers door de website navigeren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Lees ook de privacy voorwaarden van Google voor meer informatie.
  • Met het hulpmiddel YouTube worden video's aangeboden. Youtube valt onder de privacy voorwaarden van Google. Het identificeert unieke bezoekers, meet afspeeltype en meet interactie binnen een video. Lees ook de privacy voorwaarden van Google voor meer informatie.

Voor specifieke informatie over de privacy van de online tools zie het privacy statement op https://webtools.innovalor.nl.  

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Onze contactgegevens
WRS Finance B.V.
Colosseum 44
7521 PT Enschede

Contactpersoon: S.H.A. Dijkers of R.J.P. Bruins Slot
E-mailadres: sdijkers@wrsfinance.nl of rbruinsslot@wrsfinance.nl

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met sdijkers@wrsfinance.nl

We behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gemeld.